Partneři & technika

Support/FAQ

Při realizaci výstavby zábavných a relaxačních center spolupracujeme pouze s profesionály,
kteří disponují vhodnou technikou a mají dlouhodobé zkušenosti v daných oborech. Každá firma, která se s námi účastní při náročných projektech má tradici a mnoholetou praxi. Většinu našich partnerů můžete znát na základě již zrealizovaných projektů nebo také z médií.